Vagres Ing. DOO

DOBRODOŠLI U
SUNNY HILL

DOBRODOŠLI U
SUNNY HILL

Najsavremeniji i najkvalitetniji
građevinski objekti su
sa nama mogući
Najsavremeniji i najkvalitetniji
građevinski objekti su
sa nama mogući

Sunny Hill

Na lokaciji Ledena Stena planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta koji čine sedam lamela spratnosti 2Po+P+6.

Planirani stambeno-poslovni objekat okružuju ulica Bubanjski heroji, ulica Petra Aranđelovića, ulica Stojana Andrića i ulica Belotinačka. Objekat ima direktan pristup na površinu javne saobraćajnice, Bubanjski Heroji na severozapadu, ulica Petra Aranđelovića na severoistoku, ulica Stojana Andrića jugoistoku i ulica Belotinačka na jugozapadu.

Ukupna površina parcele je 7.792m2.

Parkiranje je planirano na parceli u podzemnim garažama i to za svaki stan po jedno parking mesto, i jedno parking mesto na 70m2 korisne površine poslovnog prostora.

Ukupan broj parking i garažnih mesta je tristadevedestjedno (391) mesto od čega dvadesetsedam (27) parking mesta smeštena na parteru su predviđena za
lica sa posebnim potrebama.

Na parceli je predviđena ukupna površina pod zelenilo, travom, niskim rastinjem što čini 13,65% od ukupne površine građevisnke parcele. Ispod površina namenjenih zelenilu nema podzemnih etaža, odnostno podrumskih prostorija.

Uskoro u ponudi

Od apartmana na prvom do osmom sprata različitih veličina od 35-180m2 i rasporedom prostorija koje savršeno odgovaraju standardnim veličinama nameštaja

1-8
sprat
30-180m²
površina

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik