Vagres Ing. DOO

DOBRODOŠLI U
SUNNY HILL

DOBRODOŠLI U
SUNNY HILL

Najsavremeniji i najkvalitetniji
građevinski objekti su
sa nama mogući
Najsavremeniji i najkvalitetniji
građevinski objekti su
sa nama mogući

Sunny Hill

Na lokaciji Ledena Stena planirana je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa koji čine sedam lamela spratnosti 2Po+P+6.

Planirani stambeno-poslovni objekat okružuju ulica Bubanjski heroji, ulica Petra Aranđelovića, ulica Stojana Andrića i ulica Belotinačka. Objekat ima direktan pristup na površinu javne saobraćajnice, Bubanjski Heroji na severozapadu, ulica Petra Aranđelovića na severoistoku, ulica Stojana Andrića jugoistoku i ulica Belotinačka na jugozapadu.

Ukupna površina parcele je 7.792m2.

Parkiranje je planirano na parceli u podzemnim garažama i to za svaki stan po jedno parking mesto, i jedno parking mesto na 70m2 korisne površine poslovnog prostora.

Ukupan broj parking i garažnih mesta je trista devedest I jedno (391) od čega dvadeset sedam (27) parking mesta smeštena na parteru su predviđena za lica sa posebnim potrebama.

Na parceli je predviđena ukupna površina pod zelenilom, travom, niskim rastinjem što čini 13,65% od ukupne površine građevisnke parcele. Ispod površina namenjenih zelenilu nema podzemnih etaža, odnosno podrumskih prostorija.

Stanovi u ponudi

Stanovi u ponudi različitih veličina (30-100m2) i rasporedom prostorija koje savršeno odgovaraju standardnim veličinama nameštaja.

0-6
sprat
30-100m²
površina

Pregled po lamelama

Prikazani svi od ukupno 111 rezultata

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik