Vagres Ing. DOO

PRVOMAJSKA

PRVOMAJSKA

Najsavremeniji i najkvalitetniji
građevinski objekti su
sa nama mogući
Najsavremeniji i najkvalitetniji
građevinski objekti su
sa nama mogući

PRVOMAJSKA

Na predmetnoj lokaciji planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+6.

Predmetna lokacija sa istočne strane ima direktan izlaz na izgrađenu saobraćajnicu, ulicu Prvomajasku.

Katastarske parcele su maksimalnih dimenzija oko 30,00m x 37,00m, ukupne površine 874,00m².

Parkiranje je rešeno na parceli i u podzemnoj garaži i to za svaki stan po jedno parking mesto i jedno parking mesto na 70m² korisne površine poslovnog prostora.

Ukupan broj parking i garažnih mesta je četrdeset (40) mesta od čega dva (2) parking mesta smeštena na parteru su predviđena za lica sa posebnim potrebama.

Na parceli je predviđena ukupna površina pod zelenilom, travom, niskim rastinjem što čini 10,19% od ukupne površine građevinske parcele. Ispod površina namenjenih zelenilu nema podzemnih etaža, odnosno podrumskih prostorija.

Stanovi u ponudi​

Stanovi u ponudi različitih veličina (46-90m2) i rasporedom prostorija koje savršeno odgovaraju standardnim veličinama nameštaja.

0-6
sprat
46-90m²
površina

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik